Катя Димитрова: АУБ ме впечатли с атмосферата на кампуса, чувството за общност и международната среда

Катя Димитрова е майка на 20-годишни близнаци, момче и момиче, които в момента са третокурсници в АУБ. Димитрова, която е управляващ партньор в Interpartners Group и главен изпълнителен директор на InterImage PR and Corporate Communications Agency, научава повече за АУБ чрез работата си в областта на комуникациите и връзките с обществеността. Едва когато консултант споменава АУБ като подходяща опция за нейните деца обаче, тя осъзнава каква подходяща алтернатива може да бъде университетатът на обучението в чужбина. Заедно с нея обсъдихме темите, които вълнуват родителите по отношение на образованието, и доколко те съответстват на въпросите на учениците, както и на факторите, които помагат при вземане на решение за избора на университет.